BIPPiątek, 02.6.2023

Gwiazdy Wielkopolski

Gwiazdy Wielkopolski

5 czerwca w Poznaniu, podczas kampanii promocyjnej Miasteczko Europejskie – Miasteczko pełne Gwiazd, został zainaugurowany konkurs pn. Gwiazdy Wielkopolski. Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i polega na wyłonieniu najciekawszych projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Szczegółowe zapisy dotyczące przedsięwzięcia znajdują się w Regulaminie Konkursu na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wśród wymienionych projektów znajdują się również projekty z powiatu gnieźnieńskiego, na które można głosować. Konkurs trwa do 30 września.

Projekty biorące udział w konkursie

Gniezno, Oznakują szlaki turystyczne
W powiecie gnieźnieńskim ruszył projekt budowy systemu informacji wizualnej o szlakach i obiektach turystycznych.
Starosta Krzysztof Ostrowski podkreśla, iż powiat gnieźnieński zamierza stworzyć system informacji, który funkcjonuje w wielu państwach Europy, gdzie najciekawsze miejsca są specjalnie oznaczone.
Informacja zostanie zaprezentowana w formie wizualnej, w trzech językach. Na tablicach umieszczona będzie ponadto mapa powiatu z zaznaczeniem, gdzie obecnie turysta się znajduje, krótki opis danego obiektu oraz najważniejsze dla zwiedzającego dane teleadresowe.
Realizacja zadania obejmie m.in.: ustawienie tablic informacyjnych na wjazdach do powiatu, powiadamiających o jego turystycznych atrakcjach. Oznakowane będą funkcjonujące już trasy, m.in. Szlak Piastowski oraz Szlak św. Jakuba.
Ponadto pojawią się informacje o miejscach istotnych z punktu widzenia potencjału turystycznego, np. związanych z pobytem Jana Pawła II. Zaplanowano również utworzenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych.
Całkowity koszt projektu wynosi niespełna milion złotych, natomiast kwota dotacji to niemal 615 tys zł. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na wrzesień 2011 r.
Link do strony: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Lednogóra, Lednica – tu przemawia historia
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy stanowi jedno z największych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce.
Rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo, chronią najcenniejsze zabytki z okresu tworzenia się państwa polskiego.
Mimo 40-lat istnienia muzeum cały czas kształtuje swoje oblicze. Chcąc, aby stało się ono coraz nowocześniejsze, potrzebne są stałe inwestycje – mówi dyrektor placówki Andrzej M. Wyrwa.
Muzeum uzyskało dotację z działania 6.2 WRPO. Wartość projektu wynosi 11,9 mln zł, w tym dofinansowanie 6,4 mln zł. Projekt obejmuje przeprowadzenie prac restauracyjnych i modernizacyjnych oraz poprawę wyposażenia.
Dzięki temu zwiększy się atrakcyjność oferty programowej muzeum i poprawi się komfort zwiedzania Rezerwatów Archeologicznych. Powstaną też lepsze warunki ekspozycji oraz przechowywania zbiorów muzealnych. Koniec prac zaplanowano na 31 grudnia 2010 r.
Link do strony: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Gniezno, Guziki i klamry na miarę XXI w.
Gnieźnieńska firma Galmex 2, zajmująca się produkcją guzików, za ponad 260 tys. zł dotacji kupiła laser z kompletnym oprzyrządowaniem do zdobienia i grawerowania.
Nowoczesny laser wykorzystywany jest do zdobienia takich materiałów jak: tworzywa, tkaniny, drewno, skóra, szkło, metal. – Tradycyjną technologią nie jest możliwe wykonanie tych czynności – zapewnia właściciel firmy Stanisław Młynarczyk.
Lasery pozwalają na produkcje guzików, klamer, metek, aplikacji na skórze i innych usług na życzenie zamawiającego. – Bez dotacji z WRPO nie mógłbym wdrożyć tej technologii, a klienci nie otrzymaliby nowych, skomplikowanych wzorów galanteryjnych – dodaje właściciel.
Link do strony: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Gniezno, Rehabilitacja z laptopem
Gabinet Rehabilitacyjny E&M Ewy Gieburowskiej z Gniezna dzięki unijnej dotacji wyposażono w nowoczesne aparaty oraz stół rehabilitacyjny.
Jednym z moich marzeń było otwarcie centrum rehabilitacji, w którym pacjenci mogliby skorzystać z profesjonalnej usługi opartej o najnowsze technologie – mówi Ewa Gieburowska, właścicielka gabinetu rehabilitacji, która w 2009 r. uzyskała dotację z działania 1.2 WRPO.
Na realizację projektu dotyczącego wprowadzenia nowych usług fizjoterapeutycznych i wyposażenie gabinetu w nową aparaturę medyczną, potrzebny był kapitał. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 82 tys. zł, a kwota dotacji to 42 tys. zł.
Link do strony: www.wrpo.wielkopolskie.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki