BIPSobota, 28.1.2023

Zmieniaj świat! Zostań specjalistą od nowoczesnych technologii!

Zmieniaj świat! Zostań specjalistą od nowoczesnych technologii!
Elektronika i telekomunikacja to nowy kierunek inżynierski, który uruchomi od nowego roku akademickiego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie. Po akceptacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej, decyzją z dnia 7 lipca 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa nadał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia.

Uruchomienie tego kierunku jest odpowiedzią uczelni na zapotrzebowanie na rynku pracy na tego typu specjalistów. Rynek telekomunikacyjny rozwija się prężnie ale inżynierów brakuje.

Organizacją nowego kierunku zajął się Prorektor ds. Studiów prof. PWSZ, dr hab. inż. Andrzej Urbaniak we współpracy z doc. dr. inż. Zbigniewem Szymańskim wybitnym specjalistą z zakresu telekomunikacji i technik światłowodowych. Przygotowano program nauczania i plan studiów oraz skompletowano już odpowiednią kadrę dydaktyczną.

Planowane jest uruchomienie studiów stacjonarnych od października 2010. Studia mają trwać 7 semestrów (3,5 roku)  i kończyć się napisaniem i obroną pracy dyplomowej inżynierskiej.

Absolwenci otrzymają tytuł zawodowy inżyniera i będą mogli kontynuować studia magisterskie (II stopnia) na Politechnice Poznańskiej.

Kształcenie na PWSZ w Gnieźnie spełnia wszystkie standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwową Komisję Akredytacyjną.

Po więcej szczegółów zapraszamy

Sylwetka absolwenta kierunku elektronika i telekomunikacja

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Celem kształcenia na kierunku tym jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, kompletowania i konfigurowania sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, projektowania oraz budowy sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych i bezprzewodowych) oraz wytwarzania i eksploatacji analogowych i cyfrowych urządzeń i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Absolwent posiada również niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystywanie nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych w wymienionych zakresach działalności inżynierskiej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kariera inżyniera:

Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja będzie mógł znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach projektowych i  produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, różnego rodzaju firmach eksploatujących i wdrażających nowoczesne urządzenia elektroniczne i  telekomunikacyjne oraz instytucjach zajmujących się serwisowaniem sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego. Będzie mógł również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i produkcji, eksploatacji oraz serwisu różnego rodzaju sprzętu i urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Charakterystyka programu studiów

Kierunek studiów zawiera treści kształcenia z trzech nośnych i dynamicznie rozwijających się dziedzin techniki: elektroniki, telekomunikacji i informatyki i obejmuje następujące grupy przedmiotów:

  • grupę przedmiotów z zakresu analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych, takich jak przyrządy półprzewodnikowe, optoelektronika i technika światłowodowa, elementy bierne i podzespoły elektroniczne, układy elektroniczne, urządzenia i aparatura elektroniczna, eksploatacja systemów elektronicznych, technika bardzo wielkich częstotliwości, urządzenia mikrofalowe oraz technika cyfrowa i systemy mikroprocesorowe.
  • grupę przedmiotów z zakresu telekomunikacji: podstawy telekomunikacji, systemy i sieci telekomunikacyjne, eksploatacja systemów telekomunikacyjnych, sieci dostępowe, kodowanie i kryptografia w telekomunikacji oraz anteny i fale.
  • grupę przedmiotów z zakresu informatyki i teleinformatyki: zastosowania komputerów, systemy operacyjne i architektura komputerów, sieci komputerowe, języki programowania, programowanie obiektowe i skryptowe oraz administracja serwerami.
Charakter studiów inżynierskich wymaga dużego udziału zajęć laboratoryjnych i projektowych (ponad 50%). Realizowane one będą w specjalistycznych laboratoriach, które już posiada PWSZ w Gnieźnie wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i elektroniczny. Laboratoria związane z telekomunikacją i techniką światłowodową są już przewidywane w nowo oddawanych budynkach PWSZ przy ul. Wrzesińskiej, a potrzebne będą na starszych latach studiów.

KONTAKT:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
Rektorat ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
tel.: (61) 4242942 wew. 325
e-mail: rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych