BIPCzwartek, 01.6.2023

Urzędnicy Starostwa Powiatowego podnoszą swoje kompetencje

Urzędnicy Starostwa Powiatowego podnoszą swoje kompetencje
Projekt skierowany jest do pracowników administracji samorządowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie i Urzędu Miejskiego w Złotowie. Jego celem jest zapewnienie rozwoju osobistego urzędników, poprawa jakości wykonywanej pracy, dostarczenie specjalistycznej wiedzy, podniesienie sprawności, efektywności i przejrzystości wykonywanych zadań.

Projekt „NOWA JAKOŚĆ. Program szkoleniowo – doradczy dla pracowników administracji samorządowej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: marzec 2010 r. – lipiec 2011 r.

Link do strony głównej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki