BIPPoniedziałek, 21.6.2021

Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych

Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych
W tym roku w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny zostały złożone 32 wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą odbycie stażu przez nauczycieli kontraktowych. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie po dokonaniu formalnej analizy dokumentacji.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w dniach 16, 19, 20 i 22 lipca przed Komisją Kwalifikacyjną stanęli nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy. Ogółem odbyły się 32 egzaminy, a zdało je 97% nauczycieli. Tegoroczne egzaminy stanowiły także okazję do zaprezentowania przez nauczycieli swojego dorobku zawodowego. Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Aleksandra Kuźniak, oceniła poziom tegorocznych prezentacji jako wysoki: Jestem zbudowana dorobkiem młodych przecież nauczycieli, kilkoro spośród nic to wyraziste osobowości, które znakomicie rokują na przyszłość. Realizowane przez nich zadania wskazują na dojrzałość zawodową, pasję i dużą wiedzę merytoryczną, połączoną ze świadomością metodyczną, dydaktyczną i wychowawczą.

Stanowisko przewodniczącej Aleksandry Kuźniak podziela także wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak, obecny podczas rozmów z nauczycielami historii i religii:Przyjęta forma doskonalenia zawodowego nauczycieli ponosi jakość pracy szkoły, a zatem wpływa pozytywnie nie tylko na wizerunek jednostki oświatowej, ale również na poziom zdobywanej przez uczniów wiedzy i ich umiejętności. Cieszy fakt, że młodzi nauczyciele korzystają z możliwości pozyskiwania środków na realizację dodatkowych zadań edukacyjnych. Taka była przecież idea grantów edukacyjnych, jednego z projektów realizowanego w ramach Gnieźnieńskiego Programu Wspierania Szkoły.

Ogółem w powiecie gnieźnieńskim jest zatrudnionych 769 nauczycieli. Aktualna struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach powiatu przedstawia się następująco:

Stopień zawodowy nauczyciela Średnia liczba etatów Wskaźnik procentowy
stażysta 32,52 4%
kontraktowy 117,19 15,2%
mianowany 259,70 33,8%
dyplomowany 358,64 47%
ogółem 768,05 100%

Warto skonfrontować powyższe dane z wykazem nauczycieli w kraju według stopnia awansu zawodowego:

Stopień zawodowy nauczyciela Wskaźnik procentowy
nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego 3,5%
stażysta 6,01%
kontraktowy 16,84%
mianowany 38,53%
dyplomowany 36,07%

Jak widać w świetle podanych wyników, w porównaniu z danymi krajowymi w powiecie gnieźnieńskim jest znacznie więcej nauczycieli dyplomowanych, aż o blisko 11%. To dowód ambicji środowiska nauczycielskiego oraz bogatego doświadczenia zawodowego.

Nie można jednoznacznie określić, o ile wzrośnie w tym roku grupa nauczycieli dyplomowanych, gdyż postępowanie kwalifikacyjne nauczycieli ubiegających się o najwyższy stopień awansu zawodowego, nie zostało jeszcze zakończone.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych