BIPCzwartek, 06.5.2021

Powiat wspiera gnieźnieński Sanepid

Powiat wspiera gnieźnieński Sanepid
Zgodnie z jej przepisami liczne kompetencje wojewody zostały przeniesione na organy jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z uprawnień przekazanych przez wojewodę właściwym terytorialnie starostom powiatowym jest nadzór administracyjny nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, jako organami rządowej administracji zespolonej w powiatach.

Dobra współpraca powiatu gnieźnieńskiego z gnieźnieńskim sanepidem została przypieczętowana dzisiaj, aktem uroczystego przekazania przez Członka Zarządu Powiatu Wojciecha Krawczyka oraz dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego starostwa Marka Gotowałę państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu Łucjanowi Kochańskiemu sprzętu komputerowego wysokiej jakości. Jak podkreślił Łucjan Kochański sprzęt ten w znaczący sposób ułatwi i usprawni kontrole przeprowadzane przez pracowników gnieźnieńskiego Sanepidu.drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych