BIPŚroda, 07.6.2023

„W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo” - dożynki w Czerniejewie.

„W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo”  - dożynki w Czerniejewie.
Po uroczystej mszy św. w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie, korowód dożynkowy przeszedł przez całe miasto na Stadion Miejski. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała burmistrz miasta i gminy Danuta Grychowska, deklarując w swoim wystąpieniu:
W obecności wszystkich tu zgromadzonych oświadczam, że uczynię wszystko co w mojej mocy, by tym chlebem dzielić na tyle sprawiedliwie, aby nie zabrakło go w żadnym domostwie w mojej gminie, Tak mi dopomóż Bóg.

W akcie dzielenia się chlebem z gości i mieszkańcami wspomagał panią burmistrz przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, Tadeusz Szymanek. W swojej wypowiedzi porównał tegoroczne dokonania rolników z zeszłorocznymi:
Ten rok jest wyjątkowym rokiem ze względu na to, że żniwa się jeszcze nie skończyły, a mamy dożynki. W ubiegłym roku też tak planowaliśmy i okazało się, że w dwa tygodnie już było po zbiorach, i mieliśmy dożynki o tej samej porze.

Burmistrz Danuta Grychowska oceniła święto plonów z punktu widzenia mijającej właśnie kadencji:
Jest to święto wyjątkowe. Po pierwsze, powinniśmy dziękować rolnikom i gospodarzom za tegoroczne zbiory. Jest to moment refleksji i podsumowań, jednocześnie też moment podsumowania gospodarza terenu działającego bez mała przez cztery lata. Myślę, że wszyscy, cała społeczność gminy jest beneficjentem sukcesu, bo przez te cztery lata gmina poszła do przodu. Myślę o sporym rozwoju gminy, a spowodowane to było głównie tym, że udało nam się pozyskać 9 mln zł z Unii Europejskiej. A w ciągu tej mijającej już kadencji wydaliśmy ponad 23 mln zł na wszelkie inwestycje. W moim przekonaniu jest to dobry rok i dobra kończąca się kadencja.

 W części artystycznej w bogatym programie wystąpiły dzieci i młodzież z gminy Czerniejewo.

 Obecni na uroczystości goście gratulowali czerniejewskim rolnikom sukcesu, a wicestarosta a Dariusz Pilak podkreślił dokonania całej społeczności słowami:
Mając świadomość tej niezwykłej rangi polskiego rolnika, pragnę na ręce Pani Burmistrz w tym szczególnym i bardzo trudnym nie tylko dla polskiej wsi roku, pełnym napięć, klęsk żywiołowych, wreszcie żałoby narodowej, złożyć najserdeczniejsze gratulacje wszystkim rolnikom i przedsiębiorcom gminy miejsko – wiejskiej Czerniejewo.

  Naszą Ziemię Wielkopolską szczęśliwie ominęły wielkie dramaty, ale dziękuję za spontaniczną akcję włączenia się w ruch pomocy powodzianom. Gratuluję Państwu determinacji, z jaką walczycie o zmianę krajobrazu swojej gminy, przedsiębiorczości i otwartej postawy, która pozwala Wam pozyskiwać środki unijne i przebudowywać „lokalną Ojczyznę”, a wymaga to innego etosu pracy - odwagi, a często i ryzyka. Cieszę się, że współpraca między władzami gminy i Zarządem Powiatu układa się tak dobrze. W tym właśnie tkwi źródło sukcesu.

 Wielkim powodzeniem cieszyły się również imprezy towarzyszące, stoiska promocyjne, gastronomiczne i handlowe.

Prawdziwe oblężenie zapewnił czerniejewskiemu świętu plonów koncert renomowanych gwiazd – Pauli i zespołu Papa D., które udowodniły, że przynależny im status gwiazd muzyki pop jest jak najbardziej uzasadniony.  drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki