BIPCzwartek, 01.6.2023

„Jakość szkoły ma wpływ na przyszłość narodu”

„Jakość szkoły ma wpływ na przyszłość narodu”
Wczoraj, w Centrum Kultury eSTeDe, starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski wręczył uroczyście akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 31 nauczycielom kształcącym młodzież w placówkach oświatowych na terenie powiatu.

Zwracając się do nauczycieli starosta wskazał, że niewiele jest w roku tak radosnych spotkań. - Dla Państwa awans zawodowy jest to kolejny szczebel kariery nauczycielskiej okupiony bardzo dużym wysiłkiem i pracą. Wasza świadomość potrzeby pracy wychowawczej, dydaktycznej jest bardzo wysoka. Wiem, że wielu z Was ma dodatkowe pasje, zainteresowania i świetnie, gdyż poziom wykształcenia i zainteresowań nauczycieli ma bezpośredni wpływ na jakość, kreację szkoły, jej wizerunek, i na to, na czym zależy Zarządowi i Radzie Powiatu, czyli jakości edukacji. Jest to bardzo ważny dzień w życiu powiatu bo szkoła jest bardzo ważna. Jakość szkoły ma wpływ na przyszłość narodu. Kadencja tej Rady Powiatu powoli mija i nadchodzi czas podsumowań. Edukacja była przedstawiana jako jeden z czterech priorytetów tego Zarządu. Dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa. Najlepszym tego przykładem jest wypowiedź podczas jednej z ostatnich sesji przewodniczącego Zdzisława Kujawy, który stwierdził, że edukację należy zapisać jako plus. Jeżeli opozycja zapisuję edukację na nasz plus, to jest to jakiś sygnał, i znaczy, że jest się z czego cieszyć.

Krzysztof Ostrowski poinformował również o kilku pozytywnych wydarzeniach z zakresu oświaty, jakie miały miejsce w ostatnim miesiącu. - Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu ponad 120.000 złotych na realizację grantów edukacyjnych. Na bieżący rok szkolny powiat przeznaczył prawie milion złotych na projekty miękkie czyli inwestycję w głowę ucznia. Na początku sierpnia pozyskaliśmy z Unii Europejskiej ponad 7,5 mln złotych na rewitalizację kompleksu edukacyjnego przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie. Dzięki temu trzy szkoły będą miały bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Do końca października natomiast wybudujemy, w całości ze środków własnych, zadaszone boisko sportowe przy ul. Sobieskiego – zakończył gospodarz powiatu.

Wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak podkreślił, że jest przekonany, iż awansowani nauczyciele w wymierny sposób przyczynią się do osiągnięcia przez młodzież lepszych wyników w nauce. - Gospodarczo jeszcze długo nie będziemy w stanie konkurować z państwami Europy Zachodniej, ale jeśli chodzi o poziom kształcenia już możemy. Najlepszym tego przykładem są wyróżnienia jakie zdobył powiat w tej kadencji w dziedzinie oświaty –wskazał wicestarosta.

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Aleksandra Kuźniak przyznała z kolei, że jest bardzo zadowolona z wyników tegorocznych egzaminów. - Nauczyciele pokazali, że są pasjonatami wykonywanego zawodu. Potrafią inspirować i motywować młodzież do pracy. W uroczystości wzięli również udział: członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Emilia Dutka oraz dyrektorzy placówek, w których pracują awansowani nauczyciele.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego uzyskali: Maria Nowak z I LO w Gnieźnie, Monika Malewicz-Czerwińska i Joanna Tomczak z II LO w Gnieźnie, Patryk Majewski i Jarosław Bleja z III LO w Gnieźnie, Łukasz Kaszyński, Marta Majcherek-Pakkala, Jakub Stranz i Grzegorz Nawrocki z ZSEO w Gnieźnie, Joanna Bartz, Justyna Heydrich, Ewa Urbaniak, Sławomir Ogórkiewicz oraz Wioletta Nowak z ZSP nr 2 w Gnieźnie, Justyna Rzymyszkiewicz, Katarzyna Drzewiecka- Fredyk i Magdalena Tomczak z ZSP nr 4 w Gnieźnie, Joanna Graczyk oraz ks. Robert Lewicki z ZSP w Trzemesznie, Danuta Rybińska, Anna Malendowicz – Koteras i Magdalena Gawęda z ZSP w Witkowie, Renata Jankowska z ZSS nr 11 w Gnieźnie, Maciej Duras i Natasza Królicka ze SOSW nr 1 w Gnieźnie, Anna Kamieniarz, Szymon Robaszkiewicz, Anna Kaczorowska, Justyna Koperska i Jerzy Jastrzębski ze SOSW nr 2 w Gnieźnie oraz Joanna Gic z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłecku.

Ogółem w powiecie gnieźnieńskim jest zatrudnionych 769 nauczycieli. Aktualna struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach powiatu przedstawia się następująco:

Stopień zawodowy nauczyciela Średnia liczba etatów Wskaźnik procentowy
stażysta 32,52 4%
kontraktowy 117,19 15,2%
mianowany 259,70 33,8%
dyplomowany 358,64 47%
ogółem 768,05 100%
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki