BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Edukacja równych szans

Edukacja równych szans
Organizatorem Forum było Stowarzyszenie Wierzeje, przy udziale Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. W ramach Forum odbyły się dyskusje panelowe, których głównym tematem były zagadnienia związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych młodych ludzi. Debatowano również o potrzebach młodych ludzi i założeniach projektów do nich właśnie kierowanych.

Ważnym punktem Forum była prezentacja Gnieźnieńskiego Programu Wspierania Szkoły, którego treść i założenia, przybliżyła uczestnikom konferencji Aleksandra Kuźniak, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Wspomniany Program, nagrodzony przez kapitułę Konkursu Gospodarczo-Samorządowego Hit, tytułem Hit Wielkopolski 2009, zdaje się być tak długo oczekiwaną odpowiedzią na zapotrzebowanie zarazem uczniów jak i całej społeczności lokalnej.

W realizacji Programu biorą udział zarówno uczniowie i kadra pedagogiczna, przy współudziale, pomocy i nadzorze powiatu gnieźnieńskiego oraz organizacje pozarządowe, które niejednokrotnie znalazły się w gronie współtwórców poszczególnych projektów i grantów. Przykładem takiej współpracy są chociażby projekty wykonywane wspólnie przez uczniów i kadry powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz fundację Pro-Terra z Poznania, w zakresie edukacji ekologicznej. Uczniowie mają szanse nie tylko pogłębiać swoją wiedzę, ale także wykorzystywać ją w działaniach praktycznych.

Dyskusję podsumował wicestarosta Dariusz Pilak, który podkreślił, iż powiat jest otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi, o czym m.in. świadczą prezentowane programy.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wypracowania wspólnych wniosków nt. projektów skierowanych do młodych ludzi, a realizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki