BIPPiątek, 23.4.2021

VI Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy

VI Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy
Do udziału w Targach zapraszamy pracodawców, osoby niepełnosprawne, bezrobotne i wszystkich zainteresowanych usługami dotyczącymi rynku pracy. W czasie Targów będą dostępne następujące oferty: oferty pracy w powiecie gnieźnieńskim na terenie kraju oraz poza granicami kraju. Udzielane będą porady specjalistów z zakresu: prawa pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, szkoleń, doradztwa zawodowego.

Skorzystać będą mogły również z porad osoby zainteresowane przygotowaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych