BIPWtorek, 19.10.2021

Kuropatwy \"na wybiegu\"

Kuropatwy \

W poniedziałek - 11 października przy udziale Pana Jerzego Modrzejewskiego - Łowczego Powiatowego z ramienia Polskiego Związku Łowieckiego, Pana Wojciecha Krawczyka - Członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, przedstawicieli kół łowieckich i Starostwa Powiatowego w Gnieźnie rozpoczęła się akcja "wypuszczenia" kuropatw na pola powiatu.

Ptaki zostały przywiezione z Ośrodka Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z Dębna k. Sochaczewa i rozdzielone na 13 kół łowieckich, które dzierżawią obwody łowieckie na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

W zamian za dofinansowanie zakupu, koła łowieckie przeprowadzają redukcyjny odstrzał 1000 lisów.

Wspierając inicjatywę zasiedlenia terenów zielonych kuropatwami oraz realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej Powiat Gnieźnieński od 2007 roku dofinansowuje zakup bażantów i kuropatw. W 2007 i 2008 roku zakupiono ich po 200 sztuk. W 2009 roku mając na uwadze odbudowę populacji zająca, nieodzownego elementu gnieźnieńskiego krajobrazu dofinansowano zagrodę adaptacyjną dla restytucji tego gatunku.

Z całą pewnością można stwierdzić, że powyższe działania podyktowane są troską o stale zmniejszającą się drobną zwierzynę na łowiskach, sprzyjają kształtowaniu postaw łączących prawa przyrody i ludzi oraz są wyrazem chęci przywrócenia równowagi biocenotycznej.drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych