BIPCzwartek, 29.7.2021

„Nie zwlekaj - jeszcze można skorzystać z dofinansowania”

„Nie zwlekaj - jeszcze można skorzystać z dofinansowania”
Wnioski o sfinansowanie likwidacji azbestu można składać do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości urzędu gminy, najpóźniej do dnia 31 października 2010 r.

Do dnia 15 października 2010 r. z terenu powiatu gnieźnieńskiego unieszkodliwiono poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych w Koninie 261 432 kg płyt eternitowych, w tym zdemontowano 108 126 kg płyt eternitowych i odebrano z posesji 153 306 kg płyt eternitowych. Aktualnie prowadzone są prace polegające na rozbiórce i unieszkodliwianiu materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest na terenie Gniezna oraz w gminach: Kłecko, Mieleszyn, Czerniejewo. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl w zakładce "Wnioski do pobrania" lub w stosownym urzędzie gminy.

Serdecznie zapraszamy
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych