BIPPiątek, 09.6.2023

LVIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

LVIII Sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoLVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
9 listopada 2010 roku
PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim, w tym informacja o działalności instytucji i służb rolniczych.
 8. Rolnictwo biodynamiczne i ekologiczne.
 9. Agroturystyka na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Informacja o współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2010 roku.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wniosku korygującego Starosty Gnieźnieńskiego o dofinansowanie utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie Centrum Aktywizacji Zawodowej;
  2. w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do przenoszenia środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  3. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
 12. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za okres od stycznia do października 2010 roku:
  1. Komisja Rewizyjna;
  2. Komisja Finansowa;
  3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej;
  6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Działalność Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w III kadencji.
 17. Zamknięcie sesji.
     Przewodnicząca Rady Powiatu

     Danuta Winiarska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki