BIPCzwartek, 08.6.2023

Koniec III kadencji samorządu powiatowego

Koniec III kadencji samorządu powiatowego
W tym celu została zorganizowana przez GWSHM Milenium W Gnieźnie debata trzech starostów, z udziałem marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka.

W debacie, która odbyła się w dniu 3 listopada br., wzięli udział starostowie: gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski, wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz oraz wągrowiecki – Michał Piechocki. W spotkaniu uczestniczyli również marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, członkini zarządu województwa wielkopolskiego Krystyna Poślednia oraz kierownik Zakładu Myśli i Kultury Politycznej Instytutu Historii UAM prof. dr hab. Waldemar Łazuga, pomysłodawca zorganizowania debaty.
Głównym celem spotkania była prezentacja dorobku trzech powiatów Wielkopolski oraz debata na temat zadań, które stoją przed samorządami w ciągu najbliższych lat.

Każdy ze starostów dysponował określonym czasem na prezentację swoich dokonań, a ponadto brał udział w rundzie pytań między sobą nawzajem, które to dotyczyły takich sfer życia jak społeczeństwo, edukacja i gospodarka.

Warto dodać, że obok studentów GWSHM „Milenium” oraz pozostałych gnieźnieńskich uczelni wyższych – debacie przysłuchiwali się także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz z dyrektorami oraz nauczycielami przedmiotów wiedza o społeczeństwie i historia.

Załącznik:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki