BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Sesja absolutoryjna

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały:

  1. ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Powiatu Gnieźnieńskiego",
  2. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego,
  3. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Gnieźnieński pomocy finansowej od Miasta Gniezna na zakup echokardiografu oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem Gnieznem,
  4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  5. zmiany kotłowni węglowej na gazową wraz z modernizacją systemu ogrzewania oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkolnego w Gnieźnie przy ul. Cieszkowskiego 17,
  6. podziału środków w roku budżetowym 2004 przeznaczonych na sfinansowanie prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych,
  7. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2004 rok,

Na tym skończyła się część robocza sesji. Druga część – uroczysta poświęcona była przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

W tej sprawie Radni przyjęli deklaracje dając pełne poparcie integracji Polski z Unią Europejską.

Na sesji obecni byli goście z partnerskiego powiatu Teltow-Flaeming w osobach : Peer Giesecke –Starosta i Klausa Bochow – Przeodniczącego Rady. Obecna była również delegacja Straży Pożarnej z Niemiec i Węgier.

W swoim wystąpieniu Starosta Jacek Kowalski powiedział : „Unia to wybór cywilizacyjny. To nie tylko ekonomia i gospodarka, to przede wszystkim wartości, z których możemy korzystać i które możemy wzbogacić naszą obecnością. Unia Europejska to domostwa znaczeń - i to właśnie one zostaną okraszone polskimi barwami i znakami. Nasze członkostwo w Unii będzie naturalną konsekwencją naszej historii, położenia geograficznego, naszej przeszłości, naszych ambicji i marzeń."

Starosta Peer Giesecke z Teltow_Flaeming wyraził pełną akceptację dla Polski i obecnych na uroczystości Węgrów, jako członków Unii Europejskiej.

Oprócz w/w gości udział w uroczystości wzięli także : Paweł Arndt – Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Uroczystość uświetnił występ kwartetu Qartet Classic z Poznania oraz część artystyczna przygotowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Na koniec wszyscy zebrani wysłuchali hymnu Unii Europejskiej.

Unia to wybór cywilizacyjny. To nie tylko ekonomia i gospodarka, to przede wszystkim wartości, z których możemy korzystać i które możemy wzbogacić naszą obecnością. Unia Europejska to domostwa znaczeń - i to właśnie one zostaną okraszone polskimi barwami i znakami. Nasze członkostwo w Unii będzie naturalną konsekwencją naszej historii, położenia geograficznego, naszej przeszłości, naszych ambicji i marzeń.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki