BIPNiedziela, 04.6.2023

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Tematem posiedzenia komisji było sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa oraz przedstawienie i zaopiniowanie projektu budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2011 rok, a także przedstawienie „Planu technicznego zimowego utrzymania dróg w sezonie 2010/2011”.

Gości powitał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Ostrowski – Starosta Gnieźnieński, który na wstępie przedstawił porządek obrad. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Marek Kosmala przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2010 rok, finansowanych ze środków budżetu powiatu. Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania na łączną kwotę 91.950 zł. w tym m.in.

  • działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - 5.000 zł,
  • promowanie służby patrolowej - 4.000 zł,
  • działania prewencyjne w ramach realizacji programu razem bezpieczniej - 3.000 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała zadania na łączną kwotę 136.000 zł. w tym m.in.

  • działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 6.000 zł.
  • monitoring zagrożeń na terenie powiatu - 20.000 zł.
  • gratyfikacje pieniężne dla funkcjonariuszy KP PSP uczestniczących w usuwaniu skutków powodzi w 2010 na kwotę 4880 zł.

Ponadto powiat sfinansował zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych na kwotę 90.000 zł. oraz współfinansował utworzenie specjalistycznej sekcji ratownictwa wodnego dla jednostki operacyjno-technicznej OSP w Trzemesznie w kwocie 20.000 zł.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Jerzy Szczepański zapoznał Komisję z informacją na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2010/2011.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki