BIPPoniedziałek, 29.5.2023

II sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

II sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
II SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
16 grudnia 2010 roku
PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Urzędu Statystycznego w Poznaniu nt. sytuacji społeczno – gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pana Krzysztofa Derezińskiego;
  2. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych;
  3. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/131/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 września 2000 r. dotyczącej sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego;
  4. w sprawie: wydelegowania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  5. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gnieźnieńskiego;
  6. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie;
  7. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XL/236/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej obrotu wyrobami pirotechniki widowiskowej;
  8. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego służebnością przesyłu;
  9. w sprawie: przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie;
  10. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki