BIPNiedziela, 28.5.2023

III sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

III sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
III SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
29 grudnia 2010 roku
PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. vSprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, przyznawanych z budżetu powiatu gnieźnieńskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 – 2023.
 9. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2011.
  1. projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. opinia Komisji stałych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki