BIPSobota, 10.6.2023

IV Olimpiada Języków Obcych

IV Olimpiada Języków Obcych
Zwycięzcami IV Olimpiady Języków Obcych dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna zostali: Michał Partyka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie (język angielski) oraz Maciej Jasiński z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie (język niemiecki).

Wzięło w niej udział 40 studentów ze wszystkich gnieźnieńskich uczelni. Żacy musieli zmierzyć się z testem językowym, który obejmował czasowniki złożone, idiomy i zagadnienia związane z wiedzą o krajach angielskiego obszaru językowego oraz idiomy i zagadnienia związane z wiedzą o krajach niemieckiego obszaru językowego.

Zwycięzców olimpiady wyłoniły komisje w składzie:
język angielski:
mgr Karol Matysiak- PWSZ w Gnieźnie
mgr Arkadiusz Piechocki- GWSHM „Milenium”


język niemiecki:
dr Małgorzata Korycińska-Wegner –PWSZ w Gnieźnie
mgr Aurelia Pawlicka- Studium Języków Obcych UAM (CEG)
mgr Tomasz Kukla- Studium Języków Obcych UAM (PWSD w Gnieźnie)

Nagrody ufundowane przez PWSZ w Gnieźnie oraz licznych sponsorów wręczył laureatom Olimpiady w imieniu Rektora Uczelni, Kanclerz mgr Mieczysław Baranowski.

Laureaci Olimpiady:

język angielski:
I miejsce –Michał Partyka (PWSZ w Gnieźnie)
II miejsce- Adam Przybylski (Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno- Menedżerska „Milenium” )
III miejsce- Monika Grącka (Kolegium Europejskie UAM)


język niemiecki:
I miejsce- Maciej Jasiński (Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie)
II miejsce – Maciej Karasiewicz (PWSZ w Gnieźnie)
III miejsce - Józef Urban ( PWSZ w Gnieźnie )

Jak podkreślają organizatorzy corocznych olimpiad: mgr Karol Matysiak i dr Małgorzata Korycińska-Wegner, reprezentujący Studium Języków Obcych PWSZ w Gnieźnie, warto integrować gnieźnieńską brać studencką i motywować ich do doskonalenia swoich kompetencji językowych.

Studium Języków Obcych PWSZ w Gnieźnie serdecznie dziękuje sponsorom nagród:
Goethe Institut, Szkole Prestige College w Gnieźnie, Kinie Helios, Hotelowi Nest, Wydawnictwu Szkolnemu i Pedagogicznemu, Wydawnictwu Longman, Wydawnictwu Hueber Polska, Langenscheidt, Lektorklett .


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki