BIPSobota, 03.6.2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Komisja konkursowa powołana w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia Zarządowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji, na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2011 roku uznała, że oferta zgłoszona przez Świetlicę dla Dzieci i Młodzieży przy Zgromadzeniu S.S. Miłosierdzia z siedzibą w Gnieźnie, ul. Lecha 11 spełnia wymogi formalne.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr 60/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie” na rok 2011, zleca realizację zadania w formie wsparcia Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży przy Zgromadzeniu S.S. Miłosierdzia z siedzibą w Gnieźnie ul. Lecha 11. Kwota dotacji na realizację zadania wynosi 80 000 zł. (słownie: osiemdziesiąttysięcyzłotych00/100).

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki