BIPNiedziela, 04.6.2023

X-wieczny rodowód grodu i palatium książęcego na Ostrowie Lednickim

X-wieczny rodowód grodu i palatium książęcego na Ostrowie Lednickim
Jest już niemal pewne, że jej początki datuje się na X wiek!

W minionym 2010 roku gnieźnieńskie starostwo sfinansowało analizy 14 prób węgli drzewnych pobranych z zapraw spajających ściany i fundamentów wczesnopiastowskiej rezydencji. Badania te polegają na przeliczeniu zanikającego w substancjach organicznych izotopu węgla 14C, co pozwala z kolei określić przybliżony wiek pobranej próbki. Analizy wykonane zostały w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym przez prof. dra hab. Tomasza Goslara.

Jak poinformował prof. Andrzej Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: „Został zbadany zespół na razie tylko czternastu próbek. Oczywiście my z własnych funduszy mamy następnych kilkanaście i jeszcze ze starszych badań, daty potwierdzające już na pewno IX wiek osadnictwa na miejscu wyspy,  początków grodu sięgających tych 950 lat, czyli praktycznie rzecz biorąc uzyskujemy już pełną stratygrafię osadniczą, która była w pewnym okresie przez wielu historyków i częściowo też niekiedy przez archeologów podważana. Mamy ciągłość wczesnośredniowiecznego osadnictwa do okresu plemiennego, czyli jeszcze przed kształtowaniem się państwa pierwszych Piastów, a z okresu kształtowania się państwa pierwszych Piastów mamy już bardzo konkretne dane dendrochronologiczne. Są to praktycznie dane niepodważalne, tworzy się je z dokładnością do pół roku.”

Prof. A. Wyrwa dodaje zaraz jednak: „Chciałbym, żeby stanowiły one stuprocentowy fundament, by nikt nie mógł powiedzieć, że data budowy obiektów sakralnych murowanych jest niepewna”.

Należy podkreślić, że Lednica podobnie jak Gniezno mają fundamentalne znaczenie i olbrzymią rolę do odegrania w polityce promocyjnej Powiatu Gnieźnieńskiego. Wzgórze Lecha z katedrą p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie oraz Ostrów Lednicki to dwa pomniki historii, które wyznaczają główny nurt działań powiatu w ramach produktu „Tu powstała Polska”.

Załącznikdrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki