BIPNiedziela, 04.6.2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofertKomisja konkursowa powołana w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia Zarządowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji, na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2011 roku uznała, że oferty zgłoszone przez:
  • Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika, 62-230 Witkowo, Mielżyn, ul. Szkolna 15 prowadzące Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

  • Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Poznańska, 61-878 Poznań, ul. Łąkowa 1-4 prowadzące Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, 62-213 Łopienno 119. spełniają wymogi formalne.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr 67/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie” na lata 2011 – 2013, zleca realizację zadania w formie wsparcia:
  • Zgromadzeniu Sióstr Św. Dominika, 62-230 Witkowo, Mielżyn, ul. Szkolna 15 prowadzącemu Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Kwota dotacji na realizację części zadania przewidzianej do wykonania w 2011 roku wynosi 1 497 613,00 zł. (słownie: jedenmilionczterystadziewięćdziesiątsiedemtysięcysześćsettrzynaściezłotych00/100),

  • Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Poznańska, 61-878 Poznań, ul. Łąkowa 1-4, prowadzącemu Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, 62-213 Łopienno 119. Kwota dotacji na realizację części zadania przewidzianej do wykonania w 2011 roku wynosi 888 362,00 zł. (słownie: osiemsetosiemdziesiątosiemtysięcytrzystasześćdziesiątdwazłote00/100).
    drukuj:
    udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki