BIPNiedziela, 04.6.2023

Inauguracja projektu „Tu powstała Polska”

Inauguracja projektu  „Tu powstała Polska”
Tam też w pomieszczeniu międzywieżowym odbyła się wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju konferencja prasowa z udziałem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Dzięki gościnności i wsparciu gospodarza katedry – ks kan. Jana Kasprowicza na filarach katedry zawisły powiatowe flagi, prezentujące pokłosie nowej identyfikacji wizualnej Powiatu Gnieźnieńskiego - sukcesywnie wprowadzanej do użytku publicznego od połowy 2010. Obok wystroju wyjątkowy był również przebieg konferencji, podczas której pan Marcin Makohoński zaintonował i wykonał na trąbce hymn Powiatu Gnieźnieńskiego – tym samym symbolicznie rozpoczął inaugurującą projekt konferencję.

Projekt Powiatu Gnieźnieński został uznany przez ekspertów za najlepszy w Wielkopolsce i tym samym znalazł się na 1. miejscu na liście projektów spośród 20 innych wskazanych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Źródłem finansowania projektu jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny w ramach działania 6.1, schemat II). Dzięki temu Powiat Gnieźnieński będzie realizował na przełomie lat 2011-2013 projekt, którego całkowita wartość opiewa na niebagatelną sumę 1 365 361,00 zł z czego 85 % to wkład WRPO w wysokości 1 160 556,85 zł, a tylko 15 % będzie wynosił wkład budżetu Powiatu (204 804,15zł).

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
  1. przygotowanie oraz wykonanie pakietu 10 rodzajów folderów w różnych wersjach językowych; zagadnienia ujęte w folderach będą miały odniesienia do rdzenia produktu ,,Tu powstała Polska’’, ale zostaną w nich również opisane atrakcje zlokalizowane na terenie powiatu, a także oferta aktywnego wypoczynku (tematyka folderów: Powiat Gniezno - Tu powstała Polska, Szlak Piastowski, Podróż retro Gnieźnieńską Kolejką Wąskotorową, Mity i Legendy, Rowerem po powiecie, W siodle po powiecie, Kajakiem i żaglówką po powiecie, Powiat Gnieźnieński na Szlaku św. Jakuba, Architektura Powiatu Gnieźnieńskiego, Ciekawostki Powiatu Gnieźnieńskiego);
  2. opracowanie i wydanie kompletu książeczek ,,Kultura Piastów dla dzieci’’ oraz promocyjnych plakatów edukacyjnych; trafią one do ponad 14 tys. szkół podstawowych w całej Polsce;
  3. przebudowa portalu turystycznego; dotychczasowa strona www.turystyka.powiat-gniezno.pl. będzie się również uruchamiała pod drugą domeną: www.tupowstalapolska.pl;
  4. wyprodukowanie krótkiego spotu telewizyjnego w wersji rozszerzonej (do 10 min.) oraz w wersji skrótowej (ok. 30 s.) przygotowanej do emisji w TV regionalnych;
  5. emisja spotu w sześciu telewizjach regionalnych; zostanie przeprowadzonych sześć kampanii promocyjno – informacyjnych w wybranych stolicach regionów, takich jak: Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk i Łódź;
  6. kampanie bilbordowe w 3 miastach – Wrocław, Gdańsk, Łódź;
  7. nawigacja turystyczna GPS; opis przebiegu ok. 500 km istniejących już w rzeczywistości tras turystycznych w formacie czytelnym dla aplikacji nawigacyjnej oraz stworzenie ok. 100 krajoznawczych komunikatów głosowych dla wybranych punktów na trasach turystycznych
  8. wydanie serii upominków promocyjnych; przewiduje się wyprodukowanie ok. 41,5 tys. szt. Różnorodnych upominków promocyjnych: zakładki do książek, talie kart do gry, zestaw widokówek, koszulki t-shirt, torby promocyjne papierowe, kubki i długopisy.
Inauguracja w/w przedsięwzięcia dowodzi, iż zmienia się świadomość osób zajmujących się w regionie na co dzień turystyką co do konieczności „znalezienia”, a następnie wypromowania markowych produktów turystycznych przedstawiających unikatowe walory Wielkopolski. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że raz po raz ogólnopolskie media donoszą na temat nowych odkryć archeologicznych w regionie i przytaczają różnorodne hipotezy na temat tych odkryć. Naukowcy nie rzadko stawiają zupełnie odmienne hipotezy, co powoduje że osoby odpowiedzialne za promocję w danych ośrodkach interpretują je w zupełnie odmienny sposób. Dlatego też, aby Województwo Wielkopolskie było konkurencyjne na tle kraju musi posiadać ciekawą ofertę, bazującą na marce regionu. Marką tą zdecydowanie może, i powinien być historyczny rodowód regionu. „Regionalną markę” należało by „sprzedać” masowo – poprzez kompleksową akcję promocyjną w wybranym czasie i w wybranym miejscu. Cel projektu i zaproponowane działania mają właśnie na względzie realizację tych założeń. Projekt po trzech latach realizacji ma spowodować, że osoby zamieszkujące poza terenem Wielkopolski będą rozpoznawały nasze województwo jako region kojarzący się z hasłem „Tu powstała Polska”. Ważne jest, że część z zaproponowanych działań będzie dalej „żyło własnym życiem” po faktycznym zakończeniu realizacji projektu (np. nawigacja turystyczna GPS, portal turystyczny www.tupowstalapolska.pl, promocyjne plakaty edukacyjne we wszystkich szkołach podstawowych w całej Polsce). Niezwykle istotną kwestią dla realizacji założeń niniejszego projektu jest fakt dotarcia z ideologicznym przesłaniem do dzieci w szkołach. Umiejętne budowanie świadomości młodego pokolenia daje gwarancję, że w przyszłości już jako osoby starsze będą świadomie dokonywały swoich wyborów w ramach planowania podróży turystycznych. Jeśli chodzi o przyjazdy turystów do Powiatu Gnieźnieńskiego i do regionu zdecydowanie do zagospodarowania są wyjazdy weekendowe, szczególnie jeśli chodzi o tzw. długie weekendy. Z uwagi na dogodne centralne położenie Wielkopolski w kraju region nasz może stać się miejscem pobytów średniookresowych dla turystów z pozostałych regionów. Lokalizacja Wielkopolski jest również często ważnym argumentem w wyborze miejsca podróży przez turystów niemieckich oraz innych turystów zagranicznych. Oferta produktu „Tu powstała Polska” zdecydowanie jest adresowana do turystów średniookresowych. Osiągnięcie wzrostu ilości przyjazdów turystów na kilka dni spowoduje wzrost dochodów w turystyce w regionie, poprzez wydłużenie czasu pobytu turystów z jednego dnia do kilku dni.

Aby powyższe założenia mogły zostać spełnione konieczna jest realizacja projektu „Tu powstała Polska” – promującego kulturowy produkt turystyczny Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowy produkt Wielkopolski przy współpracy rzetelnego partnera, którym jest Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” oraz przy wsparciu autorytetu instytucji, którą jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Warto przypomnieć, iż projekt promocyjny „Tu powstała Polska…” jest już trzecim ważnym projektem Powiatu Gnieźnieńskiego, który otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w dziedzinie turystyki i promocji turystycznej. Aktualnie Powiat realizuje projekt infrastrukturalny pn. „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”. Ponadto w latach 2006/07 został zrealizowany projekt pn. „Dobre miejsce, królewska tradycja. Promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego”. Projekt ten został doceniony przez ekspertów z zewnątrz i znalazł się w ścisłym gronie laureatów I edycji konkursu "Polska Pięknieje", który został przeprowadzony w roku 2008 przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, we współpracy z firmami Pascal i Smartlink. W sumie na turystykę i promocję turystyczną w latach 2006 - 2010 Powiat Gnieźnieński pozyskał ponad 2 mln zł. unijnych środków.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki