BIPPoniedziałek, 21.6.2021

Geometria na poziomie

Geometria na poziomie
W ramach wyjazdu 64 uczniowie wzięli udział w wykładach: "Dziwny jest ten świat 2D i 3D" i "Dziwne przygody dwunastościanu rombowego" oraz warsztatach ze specjalistycznym programem komputerowym do nauki geometrii CABRI. Wykłady i zajęcia warsztatowe poprowadził dr Bronisław Pabich. Szkoły zaangażowane w realizację projektu otrzymały Program CABRI w 2010 roku – został on zakupiony ze środków Unii Europejskiej, tak więc uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności w ramach zajęć dodatkowych w swoich szkołach. W czasie wolnym uczniowie zwiedzili katedrę gnieźnieńską (Drzwi Gnieźnieńskie, podziemia) oraz centrum Gniezna.

Uczniów i ich opiekunów przywitał w Gnieźnie Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. Otwierając warsztaty Starosta wyraził nadzieję, że uczestnicy projektu będą ambasadorami matematyki w swoich szkołach i wśród rówieśników, a udział w projekcie stanie się dla nich inspiracją, okazją do poszerzenia swoich zainteresowań oraz przepustką do dalszej edukacji.

Projekt „Z matematyką w przyszłość” jest realizowany w partnerstwie przez powiat gnieźnieński i szamotulski od sierpnia 2009 roku, a jego realizacja zakończy się w lipcu 2011 roku. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwój kompetencji uczniów w zakresie ICT i nauk matematycznych. Dzięki wdrożeniu metody uczenia się przez Internet (w formie e-learningu) uczniowie mają kontakt z nauczycielem także po zakończeniu zajęć stacjonarnych. Taka forma uczenia się wykazuje większą skuteczność dzięki indywidualizacji. Najzdolniejsi uczniowie uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych, spotkaniach na uczelniach wyższych, wykładach i warsztatach. Łącznie w projekcie, przez dwa lata jego realizacji, udział weźmie 800 uczniów gimnazjum i liceum. Całkowity koszt projektu to 635.201,20 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

oprac. Joanna Cieślińskadrukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych