BIPSobota, 10.6.2023

III Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury

III Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury
Pierwszy Gnieźnieński Festiwali Nauki i Kultury odbył się w marcu 2009r. Jego inicjatorem i koordynatorem jest Ewa Ortarzewska, nauczyciel języka polskiego i doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego powiatu gnieźnieńskiego.

Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury to wkład środowiska naukowego i kulturalnego w wychowanie myślącego i wrażliwego społeczeństwa. Działania festiwalowe skierowane są przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale również mieszkańców Gniezna i okolic. Mając świadomość, że od poziomu nauki, jej wykorzystania i dobrego wykształcenia zależeć będzie, zrozumienie przez młodzież świata i umiejętność działania w nim, organizatorzy przygotowują bogatą ofertę spotkań o różnym charakterze. Imprezy festiwalowe mają w przystępny sposób ukazać przydatność wiedzy oraz korzyści, jakie można uzyskać dzięki właściwemu jej wykorzystaniu.

Dni Festiwalu to niepowtarzalna okazja by zapoznać się z dorobkiem naukowym z najróżniejszych dziedzin, poszerzyć wiedzę na temat specjalistycznych zagadnień, wziąć udział w różnorodnych prezentacjach, warsztatach, laboratoriach, a także zrelaksować się obcując ze sztuką na wystawach plastycznych oraz koncertach.

Cele Festiwalu:
 • Integrowanie środowisk działających na rzecz rozwoju nauki i kultury w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim.
 • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych i kulturalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Gniezna.
 • Popularyzacja dorobku edukacyjnego i kulturalnego różnorodnych podmiotów współtworzących Festiwal, w tym uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Stwarzanie młodzieży i nauczycielom możliwości dzielenia się wiedzą, umiejętnościami oraz osiągnięciami.
 • Promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych ziemi gnieźnieńskiej.
 • Kształtowanie postawy świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu intelektualnym i kulturowym miasta, regionu.
Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury to 5 dni, w trakcie których odbywa się szereg imprez, przygotowanych przez placówki naukowe, edukacyjne i kulturalne miasta i powiatu. Wstęp na wszystkie spotkania festiwalowe jest bezpłatny. Młodzieży ze szkół spoza Gniezna organizatorzy zapewniają bezpłatny dowóz autokarami.

Współorganizatorzy i podmioty wspierające:
 • Państwowa Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie,
 • Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie. doradcy metodyczni nauczycieli powiatu gnieźnieńskiego,
 • szkoły ponadgimnazjalne powiatu gnieźnieńskiego,
 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłecku,
 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie,
 • Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki