BIPPiątek, 02.6.2023

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Postępowanie prowadzone jest na wniosek Prezydenta Miasta Gniezna i obejmuje nieruchomości: (przed nawiasem podano numery działki ulegające podziałowi, w nawiasach numery działek po podziale a drukiem wytłuszczonym numery działek przeznaczone pod inwestycję)
  • dz. nr 99 (99/1, 99/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.Grzybowo 18 i stanowiącą własność osoby fizycznej
  • dz. nr 100 (100/1, 100/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.Przecznica 1 i stanowiącą własność osoby fizycznej
  • dz. nr 129 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Przecznica i stanowiącą własność Skarbu Państwa
  • dz. nr 130 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Grzybowo i stanowiącą własność Skarbu Państwa
  • dz. nr 128/3 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Rybna i stanowiącą własność Skarbu Państwa
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul.Jana Pawła 9/10 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pok. 2.22.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki