BIPPiątek, 09.6.2023

Funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gnieźnie

Funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gnieźnie
W konferencji udział wzięli Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński, Robert Andrzejewski – Wicestarosta Gnieźnieński, Alina Kujawska – Matanda – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Aleksandra Kuźniak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Małgorzata Wadzyńska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gnieźnie, Dorota Tomtas – radca prawny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Monika Wróbel – Dyrektor Biura Rady Powiatu.

Głównym tematem konferencji było przedstawienie sytuacji Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gnieźnie w obliczu nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

Podczas konferencji merytoryczne aspekty zasad funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gnieźnie oraz aktualną sytuację uczniów szkoły przedstawiła Aleksandra Kuźniak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Stan Prawny Zespołu Szkół Specjalnych im J. Korczaka w Gnieźnie przedstawiła Dorota Tomtas – radca prawny. Zasady wydawania orzeczeń o kształceniu specjalnym oraz sytuację uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w kontekście wydawanych orzeczeń omówiła Małgorzata Wadzyńska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gnieźnie. Konferencję wspólnie podsumowali Zdzisław Kujawa – Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński. Przewodniczący Rady poinformował, że temat dotyczący funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Gnieźnie będzie przedmiotem sesji w miesiącu kwietniu.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki