BIPŚroda, 07.6.2023

VIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

VIII Sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
28 kwietnia 2011 rokuPORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej VII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie za 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu;
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego w dzierżawę.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
      Przewodniczący Rady Powiatu

      Zdzisław Kujawa
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki