BIPCzwartek, 06.5.2021

71. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

71. Rocznica Zbrodni Katyńskiej
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekselencji ks. biskupa Wojciecha Polaka w Kościele Garnizonowym. Po jej zakończeniu wszyscy udali się uroczystym przemarszem, prowadzonym przez orkiestrę samorządową, z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu do Parku Miejskiego im. Gen. Wł. Andersa. Pod obeliskiem upamiętniającym zamordowanych policjantów z naszego powiatu odbyła się druga część uroczystości. Po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia przez Starostę Gnieznieńskiego Pana Dariusza Pilaka został odczytany apel poległych wraz z salwą honorową.Po złożeniu kwiatów i zniczy uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem "Roty".
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych