BIPWtorek, 13.4.2021

Szkolenie w Starostwie Powiatowym

Szkolenie w Starostwie Powiatowym
Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze delegatury CBA w Poznaniu. Centralne Biuro Antykorupcyjne realizując m.in. zadania prewencyjno-edukacyjne opracowało „ Podręcznik antykorupcyjny dla urzedników”, który stanowi kompedium wiedzy w zakresie regulacji prawnych, dotyczących zwalczania korupcji i zachowania w potencjalnej sytuacji korupcyjnej dla urzędników administracji państwowej i samorządowej. Został on przekazany uczestnikom szkolenia.

W trakcie spotkania omówione zostały aktualne przepisy Kodeksu Karnego dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia, a także konsekwencje prawne wynikające z ich nieprzestrzegania. Uczestnicy szkolenia poznali podstawowe definicje korupcji i ich rodzaje oraz skalę tego zjawiska w Polsce i na świecie. Na ciekawych przykładach z działalności CBA omówione zostały obszary zagrożone korupcją w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Intencją funkcjonariuszy CBA było przekazanie najważniejszych i praktycznych informacji zwiazanych z tematyką korupcyjną. Szkolenie zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem pracowników starostwa i podległych jednostek organizacyjnych.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych