BIPPiątek, 09.6.2023

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3. Maja w 2011 r.

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3. Maja w 2011 r.
W trakcie homilii bp. Bogdan Wojtuś przypomniał historię kultu maryjnego w Polsce oraz przywołał historię Jasnej Góry. Biskup odwołał się także do ideałów konstytucji, które miały gwarantować obywatelską wolność, swobodę religii, a ojczyzna była w pokoju. Zgodnie z nauką Kościoła u podstaw społeczeństwa leży małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Na zakończenie Biskup zaapelował, by modlić się do Matki Bożej o pomyślność i pokój dla ojczyzny.

Drugą część uroczystości, która odbyła się na placu przed pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego, rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystość poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Zdzisław Kujawa. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który przywołując słowa Prymasa Augusta Hlonda z 1932 r. powiedział „Klęską dzisiejszego życia publicznego jest nienawiść, która dzieli obywateli państwa na nieprzejednane obozy, postępuje z przeciwnikami politycznymi jak z ludźmi złej woli, poniewiera ich bez względu na godność ludzką, panoszy się kłamstwo, demagogia, oszczerstwo, niski sposób prowadzenia polemiki. Żądza władzy i prywata, prowadzą bezwzględną walkę o rządy i stanowiska, a pozorują to troską o państwo, które odłamy polityczne zasłaniają spokojny sąd o ludziach i sprawach, mieszają politykę do wszystkiego, wszystko osądzają ze stanowiska partyjnego, wyolbrzymiają znaczenie wydarzeń publicznych, wnoszą niepokój w całe życie.”. Ponadto Starosta dziękując żołnierzom obecnym na uroczystościach zwrócił się do nich słowami zapisanymi w Konstytucji z 3 maja 1791 r. „Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, winno być jego najsilniejszą tarczą. Naród winien wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony.”. Zwracając się do mieszkańców miasta i powiatu Starosta podkreślił, że gromadząc się u stóp katedry gnieźnieńskiej i pomnika pierwszego króla Polski, wyrażamy świadectwo naszej odpowiedzialności za przeszłość i budowanie przyszłości. W czasie pokoju rozumiemy, że niezależnie od tego czy Ojczyzna jest wielka, czy mała – stawiamy dobro ojczystego kraju ponad dobrem i korzyściami osobistymi. Służba dla kraju w wyjątkowych okolicznościach domaga się nawet oddania tego, co dla człowieka najmocniejsze. Na koniec przemówienia Starosta zwrócił się z podziękowaniami do zgromadzonych na placu wychowawców, nauczycieli, opiekunów i rodziców słowami: „Przyprowadziliście tu młodzież i dzieci, które za kilka lat przejma po nas stery odpowiedzialności za Ojczyznę. W ten sposób dajecie widoczny przykład budowania poczucia dumy narodowej i troski o wartości systemu wychowania młodego pokolenia. Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.”.

Tradycją stało się już, iż z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja organizowanych w Gnieźnie odczytywany jest apel pamięci, by złożyć hołd jej twórcom oraz tym, którzy bronili jej ideałów. W apelu przywołano pamięć ważnych postaci z historii Polski, twórców Konstytucji 3. Maja Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja, żołnierzy wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, bohaterów spod Zieleńca i Dubienki. Apel odczytał major Grzegorz Schmidt z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Uroczystość zakończyło składanie wiązanek przez zgromadzonych na placu katedralnym przed pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego.


fot. Ramzes Temczukdrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki