BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy Powiatu gnieźnieńskiego, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie Powiatu gnieźnieńskiego i nie prowadzili jej przez ostatnie 12 miesięcy przed przystąpieniem do udziału w projekcie.

Nabór uczestników za pośrednictwem Formularzy rekrutacyjnych trwa od 09 do 20 maja 2011r.

Informacje o projekcie oraz dokumentacja dostępne są na stronie internetowej www.garg.pl w zakładce „Bądź przedsiębiorczy – pracuj u siebie” oraz w Biurze projektu w siedzibie GARG Sp. z o.o. przy ulicy Rynek 10/1 w Gnieźnie tel. 61 426 45 34, 691 950 838, e-mail: badzprzedsiebiorczy@garg.pl.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki