BIPPoniedziałek, 12.4.2021

Likwidacja azbestu

Likwidacja azbestu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały zawierające azbest winny zostać usunięte do 2032 r.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa już po raz czwarty tj. od 2008 r. koordynuje akcję „Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków z budżetu Powiatu, miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego. Od początku realizacji zadania usunięto już ponad 950 Mg materiałów azbestowych.

W roku bieżącym na realizacją likwidacji azbestu zaplanowano 419 600 zł. Zabezpieczona kwota pozwoli na usunięcie 800 Mg azbestu. Wykonawcą przedmiotowego zadania, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Abramczyk z siedzibą w Warszawie.

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, finansowanie do kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest, rozbiórki (demontażu) i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych przyznawane będzie w wysokości 100 % całościowych kosztów tych działań z zastrzeżeniem, że maksymalna dla każdej nieruchomości kwota finansowania na realizację zadania wynosi 10 000 zł. Osobami, które mogą wziąć udział w realizacji zadania są: osoby fizyczne i prawne, osoby władające obiektami użyteczności publicznej, obiektami spółdzielni, a także wspólnot mieszkaniowych oraz użytkownicy ogródków działkowych.

Procedura jest bardzo prosta. Wniosek o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest wraz z tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości należy złożyć do właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości gminy. Jeżeli planowany jest demontaż do wniosku należy dołączyć zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki.

Wzór wniosku, regulamin oraz zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki wraz z oświadczeniem o tytule prawnym dostępny jest w gminach Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.naszesrodowisko.pl.

Tegoroczna akcja rozpocznie się od dnia 1 czerwca br. i potrwa do dnia 30 listopada br. Wnioski o sfinansowanie likwidacji azbestu można składać już teraz, gdyż będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w urzędzie gminy.

Wobec powyższego serdecznie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zachęca wszystkich mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do zgłaszania się do właściwych ze względu na położenie nieruchomości gmin i korzystania z programu.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych