BIPNiedziela, 04.6.2023

Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego

Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego
Dnia 07.03.2011r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej - ul.Zabłockiego w Gnieźnie”. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Prezydenta Miasta Gniezna i obejmuje nieruchomości: (przed nawiasem podano numery działki ulegające podziałowi, w nawiasach numery działek po podziale a drukiem wytłuszczonym numery działek przeznaczone pod inwestycję)
 • dz. nr 7/4 (7/6, 7/7) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.Zabłockiego i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 8/1 (8/3, 8/4) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.Zabłockiego i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 9/3 (9/4, 9/5) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.Zabłockiego i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 31/42 (31/45, 31/44, 31/46) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.Zabłockiego i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 135 (135/1, 135/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.Zabłockiego i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 12/8 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Zabłockiego i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 12/9 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Zabłockiego i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 13 położoną w miejscowości Gniezno i stanowiącą własność PKP S.A.
 • dz. nr 2/13 położoną w miejscowości Gniezno i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 142 położoną w miejscowości Gniezno i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 16/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Laubitza i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 46/7 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Laubitza i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 46/3 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Laubitza i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 8/2 położoną w miejscowości Gniezno przy ul.Zabłockiego i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 16/2 położoną w miejscowości Gniezno przy ul.Laubitza i stanowiącą własność Miasta Gniezna
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul.Jana Pawła 9/10 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pok. 2.22.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki