BIPCzwartek, 08.6.2023

Konferencja naukowa

Konferencja naukowa
Konferencja upamiętnia dwudziestą rocznicę podpisania polsko niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Odbędzie się dnia 17 czerwca o godzinie 11 w Auli kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie przy ulicy Kostrzewskiego 5-7.

Traktat podpisany dnia 17 czerwca 1991 roku w Bonn był przełomowym dokumentem, potwierdzającym chęć nawiązania polityki dialogu i budowania dobrosąsiedzkich relacji między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, które poprzez akceptację jego treści, jednoznacznie potwierdziły konieczność przezwyciężania zakorzenionych w Europie podziałów. Traktat podpisali - za Rzeczpospolitą Polską: Jan Krzysztof Bielecki oraz Krzysztof Skubiszewski, za Republikę Federalną Niemiec: Helmut Kohl i Hans Dietrich Genscher.

W celu upamiętnienia tak ważnego w historii i stosunków polsko-niemieckich wydarzenia oraz podsumowania 20-lecia partnerskiej współpracy, okolicznościowe referaty podczas konferencji wygłoszą:
  • Prof. Anna Wolff – Powęską – „Polska Racja Stanu w polityce wobec Niemiec”
  • Prof. Maria Tomczak – „Wokół problematyki ziem zachodnich i północnych”
  • Prof. Maria Rutowska – „Problem restytucji dóbr kultury w stosunkach polsko – niemieckich po 1990 roku”
  • Arcybiskup prof. Henryk Muszyński Prymas Senior – „Wkład Episkopatów Polski i Niemiec w budowanie dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy naszych narodów ze szczególnym uwzględnieniem wkładu młodzieży”
  • Dr Ruediger Koch – Burmistrz miasta Magdeburg – „Historyczne związki między Gnieznem a Magdeburgiem”
Celem konferencji, poza uczczeniem dwudziestej rocznicy podpisania polsko – niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, jest ukazanie dwustronnych relacji pomiędzy narodami zarówno z polskiego, jak i niemieckiego punktu widzenia, stąd swój udział na konferencji potwierdzili także przedstawiciele partnerskiego powiatu Teltow-Fläming oraz miasta Magdeburg.

Konferencja, poruszająca zagadnienia stosunków międzypaństwowych i dialogu kultur nawiązuje bezpośrednio do idei zjednoczonej Europy, którą przybliżać należy szczególnie najmłodszym pokoleniom. Stąd właśnie pomysł na przeprowadzenie poprzedzającego konferencję konkursu prac plastycznych i pisemnych pn. „Znam swojego sąsiada. O relacjach polsko – niemieckich”.

Konkurs trwał od 1 kwietnia 2011 r. do 15 maja 2011 r. a uczestniczyć w nim mogli gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Dla autorów najlepszych prac przewidziano okolicznościowe upominki, które wręczone zostaną wyróżnionym osobom w trakcie konferencji. Najciekawsze prace plastyczne (obraz, rysunek, rzeźba itp.) zostaną pokazane na specjalnie zorganizowanej w gmachu Kolegium Europejskiego wystawie.

Ważnym momentem konferencji będzie wręczenie przez Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka Medali Milenijnych, które za szczególne zasługi dla podtrzymania trwającej 30 lat przyjacielskiej współpracy pomiędzy niemiecką parafią św. Klemensa w Süchteln i parafią św. Michała Archanioła w Gnieźnie otrzymają panie: Gisela Schmitz i Sieglinde Kaiser.

Artystycznym uzupełnieniem konferencji będzie występ Chóru „Lyra” Luckenwalde „1878” z Powiatu Teltow-Fläming, współpracującego z Powiatem Gnieźnieńskim od 2003 roku.

Serdecznie zapraszamy.

Załącznik
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki