BIPŚroda, 07.6.2023

Unijne pieniądze na programy dla osób bezrobotnych

SZANOWNI PAŃSTWO


Realizatorzy programu finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, mają przyjemność zaprosić osoby bezrobotne z terenu powiatu gnieźnieńskiego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy do udziału w realizowanych projektach

"Młodzi na start" "Powrót na rynek pracy"


Pomoc, którą oferujemy Państwu ma na celu:
 • udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie,
 • ułatwienie powrotu na rynek pracy długotrwale bezrobotnym,
 • wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • zapobieganie negatywnym skutkom długotrwałego bezrobocia.


  Projekty częściowo sfinansowane prze Unię Europejską

  podprojekt
  LEPSZY START"

  DZIAŁANIE 1.2:

  „PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY"
  W RAMACH PRIORYTETU 1 SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO- ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH


  Projekt adresowany do osób bezrobotnych absolwentów w wieku do 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy .Realizowany będzie w okresie od 01.05.2004r. do 30.06.2005r.

  Osoby spełniające to kryterium, które wyrażą chęć wzięcia udziału w programie będą objęte pomocą szczególnie w postaci:
 • staży zawodowych,
 • szkoleń,
 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego,
  oraz mogą skorzystać z:
 • zajęć aktywizujących w Klubie Pracy.


  podprojekt
  „POWRÓT"

  DZIAŁANIE 1.3:

  „PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA"
  W RAMACH PRIORYTETU 1 SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

  Projekt adresowany jest dla osób długotrwale bezrobotnych pozostających w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy przez okres 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, realizowany w okresie od 01.05.2004r. do 30.06.2005r.


  Osoby spełniające to kryterium, które wyrażą chęć wzięcia udziału w programie mogą skorzystać z uczestnictwa w:
 • przygotowaniu do wykonywania zawodu u pracodawcy bez nawiązania stosunku pracy,
 • szkoleniu,
 • zatrudnieniu subsydiowanym,
 • zajęciach aktywizujących w Klubie Pracy,
  oraz mogą skorzystać z:
 • usług pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:
  Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie,
  ul. Sobieskiego 20
  tel.: 426-16-49 .:. fax: 426-11-62 .:. infolinia: 0 800 575 960

  Szczegółowe informacje u pośredników pracy - pokoje: 09, 11, 12, 101.
  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki