BIPŚroda, 07.6.2023

Zakończone najciekawsze projekty edukacyjne

Zakończone najciekawsze projekty edukacyjne
16 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie starosta Dariusz Pilak podziękował autorom projektów za zaangażowanie i twórczą pracę.

Do Starostwa Powiatowego wpłynęło 50 wniosków przygotowanych przez szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki oświatowe powiatu gnieźnieńskiego. 30 sierpnia 2010 komisja w składzie: przewodniczący - wicestarosta Dariusz Pilak, członkowie – Emila Dutka, przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu oraz Aleksandra Kuźniak, dyrektor wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego przyznała 23 granty na łączną kwotę 118 226,00 zł.

Wybrane projekty to: ,,Zastosowanie platformy e-lerningowej jako narzędzia edukacyjnego wspomagającego nauczanie chemii oraz języka angielskiego”, ,,Pamiętajcie o ogrodach” przygotowane przez I LO, ,,Matematyka? To Lubię!” z II LO, ,,Zajęcia z samoobrony z wykorzystaniem technik zapaśniczych”, ,,Warsztaty dobrej komunikacji”, ,,Warsztaty z psychologii komunikacji dla wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas; I stopień-Rościnno, II stopień- Dębki”, realizowane przez III LO, „Przyroda uczy najpiękniej”, „Teatroterapia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, przygotowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, „Śladami historii – żydowski Kraków czasów okupacji”, „Śladami patrona szkoły-Dezyderego Chłapowskiego wybitnego dowódcy i prekursora nowoczesnego rolnictwa” projekty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie, „Przemysł przyjazny środowisku” Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, „Most polsko-ukraiński”,– projekt realizowany przez Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie, „Stefan Kardynał Wyszyński- Patronem Szkoły i Wychowawcą Młodzieży”– przygotowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych, „Edukacja Konsumencka” – projekt Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, „Po praktykę do Europy” – projekt przygotowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, „Od kariery szkolnej do kariery zawodowej” zrealizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłecku, ,,Zwierzyniec” – zajęcia wspierające edukację przyrodniczą oraz integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu” – zajęcia dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku, ,,Szkolne koło fotograficzne okno na świat”, ,,Kółko teatralno-filmowe „wizjonerski profesjonalizm gestu i słowa” projekty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ,,Praca dla edukacji-edukacja dla pracy”, ,,Rozwój zainteresowań technicznymi kierunkami kształcenia poprzez udział w konkursach tematycznych”, ,,Zajęcia pozalekcyjne na basenie” – projekty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz wspólny projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 – „Zajęcia wspierające edukację techniczną oraz integracje grup rówieśniczych” żeby z nas orły wyrosły”.

Opracowane projekty były innowacyjne, świadczyły o kreatywności i dużym zaangażowaniu nauczycieli. Preferowano działania międzyszkolne, integrujące środowisko uczniów i nauczycieli.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki