BIPCzwartek, 08.6.2023

Powiat Gnieźnieński uczcił dwudziestą rocznicę podpisania polsko - niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Powiat Gnieźnieński uczcił dwudziestą rocznicę podpisania polsko - niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
Organizatorami międzynarodowego spotkania było Starostwo Powiatowe wraz z Instytutem Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

Znamiennym momentem wielokrotnie przytaczanym na konferencji, był fakt podpisania traktatu w Bonn. Ten przełomowy dokument do dziś potwierdza chęć prowadzenia polityki dialogu i budowania dobrosąsiedzkich relacji miedzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką federalną Niemiec.

Dlatego też, podczas gnieźnieńskiej konferencji nie mogło zabraknąć fachowców ze świata nauki i kultury doskonale znających tematykę polsko-niemieckich relacji: prof. dr hab. Anny Wolff – Powęskiej, prof. dr hab.Marii Tomczak czy prof. dr hab. Marii Rutowskiej.

Wśród zaproszonych gości obecni byli także między innymi: Starosta Powiatu Teltow-Fläming Peer Giesecke, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej – Renata Mataczyńska, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec – Andrzej Kareński - Tschurl oraz przedstawiciele współpracującej z Gminą Witkowo – niemieckiej Gminy Zbiorczej Am Dobrock.

Jeden z referatów wygłosił również Arcybiskup prof. Henryk Muszyński Prymas Senior, który stwierdził, m. in.:
„...Trudności, załamania i kryzysy występujące w realizacji zapisów Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy nie mogą przysłonić tego, co udało się osiągnąć w ostatnim dwudziestoleciu. Zjednoczone, wolne Niemcy, wolna i demokratyczna Polska, wspólnie w UE zaangażowane szczerze w budowanie wspólnej przyszłości – to nowa całkowicie rzeczywistość w porównaniu z rzeczywistością 1991 roku, gdy rozpoczęliśmy wspólną drogę”.

Szczególne wyrazy wdzięczności za możliwość uczestnictwa w konferencji skierował do zebranych na Auli Kolegium Europejskiego UAM dr Ruediger Koch – Burmistrz miasta Magdeburg, który doceniając istotę podpisania polsko-niemieckiego traktatu mówił jednocześnie:
„Aby treść tych umów była bliska ludziom, potrzeba osób i instytucji, które są pełne dobrej woli i entuzjazmu. Dlatego też [...] uczestniczymy [...] w historycznej chwili pamięci.”

Konferencja, poruszała zagadnienia stosunków międzypaństwowych i dialogu kultur. Nawiązywała również bezpośrednio do idei zjednoczonej Europy, którą przybliżać należy szczególnie najmłodszym pokoleniom:
„Młodzież już nie może się identyfikować z naszą pierwotną pracą pojednania, nie mniej jednak z naszymi nadziejami na pokojową przyszłość. Społeczności szkolne chcą wspólnie zburzyć stereotypy, przyczynić się do trwałej współpracy między młodym pokoleniem i tym samym do kontynuacji porozumienia między naszymi narodami oraz do wspierania jedności Europejskiej...”

stwierdziła Gisela Schmitz - przewodnicząca grona „Misja – Rozwój – Pokój” w Radzie Parafialnej parafii św. Klemensa w Viersen-Süchteln. Przewodnicząca grona wraz z Sieglinde Kaiser uhonorowane zostały przez Starostę Gnieźnieńskiego „Medalem Milenijnym“ za zasługi dla podtrzymania trwającej 30 lat przyjacielskiej współpracy pomiędzy niemiecką parafią św. Klemensa i parafią św. Michała Archanioła w Gnieźnie.

Miłym i radosnym momentem konferencji było uroczyste wyróżnienie laureatów konkursu prac plastycznych i pisemnych „Znam swojego sąsiada. O relacjach polsko-niemieckich”. Okolicznościowe nagrody z rąk Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie prof. dr hab. Leszka Mrozewicza oraz przedstawicielki Towarzystwa Miłośników Gniezna – Pani Zofii Gąsiorek otrzymali: Marta Antosik, Anna Gacek, Maja Romaniak, Dominika Tubacka, Paulina Marczak, Paulina Owczarzak, Aleksandra Płóciennik oraz Katarzyna Sobczak.

Artystycznym uzupełnieniem uroczystości był występ Chóru „Lyra” Luckenwalde „1878” z Powiatu Teltow-Fläming, współpracującego z Powiatem Gnieźnieńskim od 2003 roku.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki