BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Pielgrzymi powitani w Powiecie Gnieźnieńskim

Pielgrzymi powitani w Powiecie Gnieźnieńskim
W tym roku podążającym wspólną drogą katolikom i ewangelikom towarzyszyło przesłanie „Panie pozostań z nami”, poprzez które rozważali oni tajemnicę Eucharystii.

Tegoroczna pielgrzymka wyruszyła z katedry w Magdeburgu 24 czerwca, po ekumenicznym nabożeństwie, w którym homilię wygłosił ks. Arcybiskup Henryk Muszyński. Następnie pątnicy, przez: Ziesar, Brandenburg, Frankfurt i Lebus dotarli do Słubic, skąd 27 czerwca udali się w stronę Poznania, by 28 czerwca dotrzeć do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W miejscu, w którym prawdopodobnie chrzest przyjął Mieszko I, odbyła się ceremonia przekazania przywiezionej z Niemiec róży „Pielgrzym”, która zostanie tam posadzona. Taka sama róża posadzona została wcześniej w katedrze magdeburskiej przez ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Ostatnim etapem pielgrzymki było Gniezno, gdzie podczas nabożeństwa dziękowano za owoce wspólnej wędrówki.

Pielgrzymka, zapoczątkowana przez pastora Justusa Verdina, która każdego roku, na przemian wyrusza raz z Magdeburga, raz z Gniezna, ma przypominać jej uczestnikom, że wspólna, często trudna droga, prowadzi ostatecznie do zrozumienia i pojednania.

Ekumeniczna Pielgrzymka od Jana do Piotra i Pawła tradycyjnie wpisuje się w kalendarz współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Miastem Magdeburg.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki