BIPŚroda, 22.3.2023

Europa Środkowa i Wschodnia na szlakach tradycji kultury

Europa Środkowa i Wschodnia na szlakach tradycji kultury
W zamierzeniu inicjatorów, spotkanie ma służyć refleksji na temat krzyżowania się w tej części Starego Kontynentu różnorodnych wpływów kulturowych. Podjęta zostanie także dyskusja nad problemem wpływu przenikania się kultur na kształtowanie się regionalnej i lokalnej tożsamości. Analiza zostanie oparta na następujących związkach:
  • historia – kultura – idee,
  • pamięć – swojskość – obcość kulturowa,
  • społeczeństwa – narody dominujące – etnosy mniejszościowe,
  • migracje – pielgrzymki – turystyka kulturowa,
  • ekonomia – gospodarka – rynek.
Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 września 2011 r. w Gnieźnie (sekcja humanistyczno-społeczna) i w Wągrowcu (sekcja ekonomiczna). W założeniu ma mieć charakter interdyscyplinarny. Organizatorzy, licząc że spotkanie pozwoli wyłonić środowisko naukowe, które powoła periodyk zajmujący się problemem tożsamości kulturowej środkowej i wschodniej części Europy, zapraszają do udziału przedstawicieli nauk o kulturze, historycznych, społecznych oraz ekonomicznych.

Terminarz konferencyjny:
  • do 30 sierpnia 2011 roku – przesłanie tematów wystąpień naukowych oraz streszczeń na adresy e-mailowe: klaudiusz.swiecicki@gwshm.pl lub kswiecicki@wp.pl,
  • do 10 września 2011 roku – akceptacja przez organizatorów konferencji tematów nadesłanych wystąpień
  • 28 – 29 września 2011 roku – konferencja
  • do 30 października 2011 roku – przesłanie pełnego tekstu artykułu do publikacji książkowej (szczegółowa instrukcja zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz przesłana do autorów)
Języki konferencji: polski, angielski, niemiecki ukraiński, rosyjski.

Organizatorzy gwarantują zwrot kosztów podróży oraz zapewniają noclegi.

Wszelkie pytania proszę kierować na ww. adresy mailowe.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki