BIPŚroda, 31.5.2023

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów powojskowych

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów powojskowych
Często te nowe funkcje diametralnie różnią się od pierwotnego przeznaczenia obiektów: w niszczejących hotelach robotniczych organizowane są warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, a w budynkach starych fabryk lub gazowni powstają centra kulturalne.

W Gnieźnie, w budynku dawnych koszar przy ul. Sobieskiego 20 już w roku szkolnym 2012/2013 zlokalizowane będą – w odnowionych, nowoczesnych pomieszczeniach 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz organizacja pożytku publicznego, a także PUP.

Informacja o projekcie

Powiat gnieźnieński opracował projekt rewitalizacji całego obszaru dawnych koszar przy ul. Sobieskiego 20. Ambitne założenia obejmowały, oprócz remontu budynku głównego koszar, także powstanie biblioteki powiatowej oraz hali widowiskowo-sportowej. W momencie ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego określono jednak także alokację na konkurs – założono, że łączna kwota, która zostanie przyznana na ten cel ze środków Unii Europejskiej to 2 mln euro. Władze powiatu musiały zdecydować się na ograniczenie zakresu inwestycji oraz sięgnąć prawie po całość kwoty, która była dostępna.
W lipcu 2010 roku Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 3 projektów rewitalizacji – dotację, obok powiatu gnieźnieńskiego, otrzymał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na rewitalizację obszaru powojskowego przy Al. Niepodległosci 53 w Poznaniu poprzez budowę części dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UAM) oraz Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusa (Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obszaru poprzemysłowego w Śremie na Katolickie Centrum Edukacji i Kultury). Powiatowi gnieźnieńskiemu przyznano dotację w wysokości 7 295 247,13 zł.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru powojskowego poprzez przebudowę i adaptację budynków pokoszarowych. W ramach projektu przebudowie poddany jest główny budynek koszar oraz jeden z budynków pełniący dotychczas funkcję usługową. Budynek główny zaadaptowany zostanie na obiekt realizujący cele edukacyjne, w którym funkcjonowały będą trzy szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, a także Powiatowy Urząd Pracy oraz Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne (SCR-K) Promyk. Prace dotyczące części użytkowanej przez PUP stanowią koszty niekwalifikowane projektu. Budynek dawnej zbrojowni zaadaptowany zostanie na budynek pracowni gastronomiczno-hotelarskiej kształcenia zawodowego, w którym praktyczną wiedzę zdobywali będą uczniowie technikum należącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

Łączna wartość projektu wynieść miała 12 484 906,67 zł (w tym z dotacji 7 295 247,13 zł). W wyniku przetargu nieograniczonego udało się obniżyć koszty, a łączną wartość określono na poziomie 10 748 421,71 zł ( w tym z dotacji 6 310 980,02 zł).

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2010 roku, kiedy wykonawcy – firmie REBUD Sp. z o.o. przekazano plac budowy. Od tego czasu prace idą pełną parą – zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do połowy czerwca wykonanych zostało np. 85% wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych, 80% prac przy instalacjach elektrycznych i 78% instalacji sanitarnych w budynku pracowni gastronomicznej, oraz aż 38% robót budowlanych i wykończeniowych w budynku głównym koszar – jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że w budynku tym cały czas funkcjonują szkoły: ZSP nr 1 oraz ZS im. Jana III Sobieskiego. Sprawne funkcjonowanie szkół w budynku objętym rewitalizacją to efekt zaangażowania i wzajemnej życzliwości: Wykonawcy – firmy REBUD Sp. z o.o. i dyrektorów szkół. Widoczne było to zwłaszcza w okresie matur – kiedy firma REBUD Sp. z o.o. tak zaplanowała prace, by wykonywane były działania powodujące jak najmniejszy hałas.

W chwili obecnej wykonywane są prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych od wewnątrz, renowacja elewacji klinkierowej (w tym czyszczenie elewacji, uzupełnienie ubytków, impregnacja), rozpoczęto wykonywanie nowoprojektowanych warstw posadzki oraz remont dachu.

W miesiącu sierpniu zaplanowano przeniesienie dwóch szkół do wyremontowanych już pomieszczeń, tak by nowy rok szkolny rozpocząć już w gotowych pomieszczeniach, a także by prace budowlane mogły objąć pozostałą część budynku. Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2012 roku.

Bardzo sprawnie idzie także rozliczanie projektu – Powiat Gnieźnieński otrzymał do tej pory zaliczkę w wysokości 2 395 653,95 zł, co stanowi blisko 38% przyznanych środków. W chwili obecnej trwa rozliczanie otrzymanych środków, a w sierpniu planowane jest wystąpienie o kolejną transzę, w wysokości blisko 1,04 mln zł.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki