BIPPiątek, 09.6.2023

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania
Aktualne i prognozowane dane
Efektem prac WSMiP będzie m.in. podsystem informatyczny, który pozwoli na monitorowanie i prognozowanie zmian zachodzących na rynku pracy. Dzięki funkcjonalności systemu:
  • uczniowie szkół zawodowych otrzymają aktualną, krótką i treściwą informację o pożądanych przez pracodawców kompetencjach;
  • pracodawcy pozyskają zindywidualizowaną informację o pracownikach z odpowiednimi kompetencjami;
  • szkoły, samorządy i instytucje rynku pracy uzyskają dedykowane raporty z kompleksową informacją na temat luk kompetencji na rynku pracy, co przyczyni się do eliminowania nieefektywnych i tworzenia nowych kierunków zawodowych w Wielkopolsce.
Dopasowanie kompetencji na rynku pracy
Istotnym elementem innowacyjnym jest zapewnienie wartości informacji w systemie badań nie tylko dla instytucji, ale także dla przedsiębiorców i uczniów. Innowacyjne rozwiązania dotyczą również sposobu prezentowania ofert pracy i zejścia do poziomu kompetencji. Takie podejście pozwala na oddzielenie kompetencji od zawodów, traktowanych jako standardowe wiązki kompetencji i w wyniku analiz danych w podsystemie informatycznym, na kształtowanie nowych zawodów na rynku pracy.

Fińskie doświadczenie
W projektowanym systemie przewiduje się również uwzględnienie wybranych rozwiązań organizacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego funkcjonujących w Finlandii, uchodzących za wzorcowe na świecie.

Bezpłatne rozwiązania
Dzięki współpracy z Partnerami oraz przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej narzędzie będzie dostępne dla użytkowników bezpłatnie począwszy od marca 2012 roku.

Partnerzy
Projekt jest realizowany przez Politechnikę Poznańską przy współudziale partnerów krajowych: Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań, oraz partnera ponadnarodowego: Central Ostrobothnia University of Applied Sciences z Kokkola z Finlandii. W projekcie od początku realizacji projektu uczestniczy również instytucja współpracująca: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Budżet i czas realizacji
Projekt realizowany jest przez Politechnikę Poznańską w ramach priorytetu IX: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.6 Projekty innowacyjne. Czas realizacji: 1 maja 2010 roku do 31 czerwca 2012 roku. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 956 029,38 zł. Instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Więcej informacji o projekcie oraz pełna lista patrnerów: www.praca.awt.put.poznan.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
www.efs.gov.pl
www.efs.wup.poznan.pl
www.kiw-pokl.org.pl
www.europa.eu/index_pl.htm
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki