BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Projekt

Projekt
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, do końca 2013 roku we wszystkich miastach wojewódzkich organizowane będą szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy medycyny pracy oraz urologów. Powyższe szkolenia obejmą zakres przyczyn zachorowalności, objawów, związków przyczynowo- skutkowych z czynnikami zawodowymi oraz nowoczesnych metod leczenia i procedur postępowania z objawami chorób układu moczowo- płciowego.

Szczegółowe informacje na temat terminów i miejsc szkoleń dostępne są pod adresem:
http://mezczyzna45plus.pl

Zgłoszenia przesyłać można na adres poczty elektronicznej:
jolanta.meller@coi.pl lub jagodaciesla@coi.waw.pl .
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki