BIPSobota, 03.6.2023

Dobra energia

Dobra energia
Konferencja została zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, reprezentanci Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, Nadleśnictwa Gniezno, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, gospodarstw ekologicznych i koła ekologicznego z I Liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańcy Powiatu interesujący się tematyką odnawialnych źródeł energii.

Konferencję otworzył Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak - To kolejna konferencja, której celem jest popularyzacja odnawialnych źródeł energii. To zagadnienie jest bardzo ważne, ponieważ wpływa na zmiany polskiej wsi. W związku z czym elementy odnawialnych źródeł energii z jednej strony są już pewnym zapotrzebowaniem, z drugiej strony są nośnikiem, który pozwoli również w obrocie gospodarczym, poprzez działania na polskiej wsi, wykorzystywać technologie wiatrowe i słoneczną energię oraz rozwiązania, które popularyzowaliśmy na wcześniejszych konferencjach. Pokazujemy państwu co może być tym nośnikiem, w jaki sposób tę wiedzę wykorzystywać. Mam nadzieję, że owoce dzisiejszej konferencji będą nie tylko poszerzały horyzonty, ale znajdą także praktyczne zastosowanie w konkretnych działaniach – zakończył Starosta.

Pierwszą prelekcję pn. „Energetyka wiatrowa – szansą dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” wygłosił Piotr Dziamski, Specjalista ds. energetyki wiatrowej z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Celem prezentacji było przedstawienie energetyki wiatrowej jako akceleratora rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz modernizacji polskiego sektora rolnictwa. W obiektywny sposób ukazano korzyści dla samorządów lokalnych jak i inwestorów indywidualnych z tytułu rozwoju ferm wiatrowych i przydomowych turbin wiatrowych, jak również główne bariery i ograniczenia powodujące niepowodzenie inwestycji oraz protesty mieszkańców.

Kolejny wykład, zatytułowany „Rozproszony system produkcji energii szansą dla powiatów” zaprezentował mgr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. System rozproszonej produkcji energii został przedstawiony jako alternatywa dla zcentralizowanego systemu produkcji energii opartego o duże elektrownie węglowe lub jądrowe. W oparciu o doświadczenia Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Związku Powiatów Polskich realizowany jest projekt „Dobry klimat dla powiatów”, do udziału w którym wybrano również Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Druga część konferencji dotyczyła „Wykorzystania energii solarnej w Wielkopolsce na przykładzie kolektorów słonecznych”. Temat zaprezentowali współautorzy projektu Akademia Słońca. Poza wykładami na temat OZE, analizą efektów stosowania kolektorów słonecznych i możliwością uzyskania dofinansowania, został zaprezentowany film „Jak przebiega instalacja kolektorów słonecznych w domkach jednorodzinnych”, który zobrazował kwestie montażu zestawów solarnych. Program konferencji obejmował również możliwość udziału w konkursie dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy konferencji zadawali prelegentom wiele pytań, co niewątpliwe dostarczyło sporej porcji dowodów i ukazało potencjał tkwiący w OZE.

Promowanie odnawialnych źródeł energii jest traktowane jako jeden z elementów funkcjonalnych racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągłych działań zachęcających do szerokiego ich wdrożenia. Mając na uwadze powyższe, Powiat Gnieźnieński będzie nadal wspierał przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje, organizacje, uczelnie oraz mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki