BIPCzwartek, 29.7.2021

Najlepszy Policjant Służby Patrolowej Powiatu Gnieźnieńskiego

Najlepszy Policjant Służby Patrolowej Powiatu Gnieźnieńskiego

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie w ramach Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 pn.”Promowanie służby patrolowej”.

W skład komisji konkursowej wchodzili:
 • z ramienia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie :

  Wicestarosta Gnieźnieński – Pan Robert Andrzejewski
  Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Pan Marek Kosmala

 • Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie:

  I z-ca Komendanta Powiatowego Policji - podinsp. Mariusz Łozowiecki
  Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji - podinsp. Janusz Warda
Celem konkursu był wybór najlepszego policjanta służby patrolowej Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Konkurs ma za zadanie sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu służby prewencyjnej oraz podniesienie rangi pracy policjanta służby patrolowej.

W konkursie wzięli udział tylko i wyłącznie policjanci służby patrolowej Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie aktualnie realizujący zadania w tym zakresie.

Na ocenę i ostateczne wyniki konkursu składały się następujące etapy:
 • ocena wiedzy z testu teoretycznego - test zawierał 60 pytań z wiedzy ogólno-policyjnej (punktacja od 0 do 60 pkt.);
 • prawidłowości oceny sporządzonej dokumentacji (punktacja od 0 do 30 pkt.).
W konkursie uczestniczyło 16 policjantów.

W dniu 25 listopada na XIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego sześciu najlepszych policjantów otrzymało nagrody:
  I miejsce: sierż. Mariusz Miśkiewicz
  II miejsce: st. sierż. Paweł Hernacki
  III miejsce: st. sierż. Zdzisław Saukens
  IV miejsce: sierż. Krzysztof Jurczyński
  V miejsce: st. sierż. Karol Jarzyński
  VI miejsce: st. post. Albin Stec

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych