BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Nowy dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Nowy dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Pani Grażyna Bernaciak zyskała pozytywną opinie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, która to decyzja jest niezbędna, biorąc pod uwagę obsadzanie stanowiska. Jest to osoba merytorycznie przygotowana, pracuje bardzo długo już w tej jednostce w różnych zakresach. Uważam podobnie, jak Wojewódzki Inspektor Sanitarny, że placówka gnieźnieńska będzie miała sprawnego organizatora w wszystkich zakresach działania Sanepidu na naszym terenie – mówi starosta Dariusz Pilak

Grażyna Bernaciak- z wykształcenia biolog antropolog, ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a później specjalizację I stopnia z higieny i epidemiologii.

Związana zawodowo z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gnieźnie od 1982 r., gdzie była zatrudniona na stanowisku kierownika Oddziału Higieny Komunalnej, Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, a w 1997 r. powołana na stanowisko zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i zastępcy Dyrektora.

Społecznie pracowała dwie kadencje w Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Gniezna. Jest vice- Prezesem Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie, członkiem Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „ Siedlisko”

Odznaczona : Odznaką Honorową „ Za zasługi dla miasta Gniezna”, srebrną i złotą odznaką Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Medalem Honorowym XII wieków Gniezna oraz Medalem Milenijnym Powiatu Gnieźnieńskiego. W 2010 r. otrzymała odznaczenie resortowe Odznaka Honorowa „ Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” nadanym przez Ministra Zdrowia.

Czynnie uprawia sport( joga i nordic – walking), interesuje się literaturą i muzyką.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki