BIPPiątek, 02.6.2023

Nadzwyczajna XV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna XV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Sesja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.Porządek obrad nadzwyczajnej XV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/299/2009 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie: zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja”
  2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011-2023
  3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011
  4. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
 5. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki