BIPNiedziela, 28.5.2023

Promocja Powiatu za granicą

Wśród nich znalazły się: Folder oraz Informator Turystyczny Powiatu Gnieźnieńskiego, tematyczne foldery składanki (Powiat Gnieźnieński, Zielony Powiat, Kilka Dni w Powiecie, Szlak Piastowski oraz Architektura Drewniana) oraz mapa atrakcji turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego. Materiały promocyjne zostały przesłane w języku angielskim i niemieckim.

Prawdopodobnie w roku przyszłym, oprócz dotychczasowych wersji językowych, zostaną również wydane materiały promocyjne powiatu w języku rosyjskim i francuskim.


O walorach turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego mieszkańcy Niemiec mogą również przeczytać w niemiecko języcznym wydaniu „Wiadomości Turystycznych". Sierpniowy numer WT ukaże się na rynku niemieckim w nakładzie 25 tys. egzemplarzy. Tematem przewodnim niniejszego wydania jest Polska Romańska.

Natomiast we wrześniu również na łamach „Wiadomości Turystycznych" Powiat Gnieźnieński zapromuje się na rynku ukraińskim. Ukraińskie wydanie WT podobnie ukaże się w nakładzie 25 tys. egzemplarzy.

Prawdopodobnie w styczniu 2005 r. Powiat weźmie udział w podobnej promocji na rynku skandynawskim.

„Wiadomości Turystyczne" to uznany tytuł prasowy w branży turystycznej. Wydawnictwo opatrzone jest znakiem promocyjnym „Polska" nadanym przez Polską Organizację Turystyczną.


W bieżącym roku zauważalny jest wzrost zainteresowania odwiedzeniem Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego przez turystów zagranicznych. Co raz więcej turystów odwiedza Ziemię Gnieźnieńską z zachodniej granicy Polski, głównie z Niemiec i Francji, jak również z Czech i Włoch.

Polska jest coraz częściej miejscem, gdzie spędzają wakacje nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy Polski. Stąd, działania promocyjne powiatu zostaną w najbliższym czasie skierowane również na rynek wschodni.

Przypomnijmy, obsługą ruchu turystycznego powiatu zajmuje się Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, w soboty od. 9.00-15.00 a w niedziele od 10.00-14.00; tel. 428 41 00.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki