BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XVIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XVIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
XVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
22 lutego 2012 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
 7. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 8. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim.
 9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany w Powiatowym Programie na Rzecz Dziecka i Rodziny w związku z wejściem od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji i przystąpienia do projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
  3. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 – 2023;
  4. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki