BIPCzwartek, 01.6.2023

XIX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XIX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
XIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
29 marca 2012 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2011 rok.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za 2011 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Starostę Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego kontroli kompleksowej;
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Gnieźnie;
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie;
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Witkowie;
  6. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  7. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Gnieźnie;
  8. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie;
  9. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki