BIPŚroda, 07.6.2023

20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują

20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują
Celem uczczenia jubileuszu tegoroczna XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży ” organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odbywa się pod hasłem: „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują”.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.
Konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.
Celem edukacyjnym konkursu jest zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania podczas ich wystąpienia. Poprzez konkurs można pokazać jak unikać zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo zarówno nas samych, jak i całego społeczeństwa, a także pomóc wykształcić zdolność radzenia sobie z nimi.

Konkurs odbywa się na etapach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Dnia 28 marca br. odbyło się rozstrzygnięcie szczebla powiatowego.
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowano 32 prace z 4 gmin powiatu gnieźnieńskiego (Miasto Gniezno, Gmina Gniezno, Gmina Witkowo, Gmina Czerniejewo) w trzech kategoriach wiekowych oraz prace wykonane przez wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej.

Jury w składzie:
Robert Andrzejewski – przewodniczący
Anita Sekulska – sekretarz
Marek Kosmala – członek
Barbara Krzyżan – członek

po dokonaniu oceny prac nagrodziło i zakwalifikowało do etapu wojewódzkiego prace następujących uczestników:

I grupa wiekowa (5-8 lat):
I miejsce – Mikołaj Śruba – Przedszkole w Czerniejewie
II miejsce – Matylda Jaworska - Szkoła Podstawowa w Gnieźnie
III miejsce – Julia Wiśniewska – Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych
II grupa wiekowa (9-12 lat):
I miejsce – Maciej Helman – Szkoła Podstawowa w Modliszewku
II miejsce – Weronika Mellem – Szkoła Podstawowa w Gnieźnie
III miejsce – Dawid Patrzek – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie
III grupa wiekowa (13-16 lat)
I miejsce – Marcin Helman – Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zdziechowie
II miejsce – Klaudia Trojanowska - Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych
III miejsce – Natalia Patrzek - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie
IV grupę wiekową stanowili uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń wiekowych).
W tej grupie został nagrodzony Krzysztof Lipiński – Świetlica Środowiskowa w Witkowie.

Cztery prace zostały wyróżnione:
Mateusz Michalak – Przedszkole w Czerniejewie
Aneta Niewiadomska - Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych
Weronika Armacka – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żydowie
Michał Helman – Szkoła Podstawowa w Modliszewku

Dnia 11 kwietnia 2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie odbyło się oficjalne rozdanie nagród uczestnikom konkursu.

Nagrody wręczyli:
Robert Andrzejewski – Wicestarosta powiatu Gnieźnieńskiego
Marek Kosmala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
mł. brygadier Marek Wegner – Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie.

Nagrody zostały sfinansowane ze środków budżetu powiatu w kwocie 1 000 zł.
Po ceremonii wręczenia nagród uczestnicy Konkursu zwiedzali siedzibę Komendy Powiatowej PSP.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki